17 OPLEIDINGEN VERHUIZEN

Campus Spoor Noord zal de nieuwe thuis worden van de studenten en lectoren van 14 professionele bacheloropleidingen en 3 bachelor-na-bacheloropleidingen die voorlopig nog verspreid zijn over verschillende campussen in de stad (Zuid, Lange Nieuwstraat, Paardenmarkt), Boom, Mechelen (Dodoens) en Merksem.

CAMPUS SPOOR NOORD - NOORDERPLAATS

Het eerste campusgebouw op de kop van Spoor Noord is ontworpen voor de opleidingen van de departementen:

 • GEZONDHEID EN WELZIJN
  • Ergotherapie
  • Orthopedagogie
  • Sociaal Werk
  • Verpleegkunde
  • Vroedkunde

 • ONDERWIJS EN TRAINING
  • Kleuteronderwijs
  • Lager Onderwijs
  • Secundair Onderwijs

De studenten Secundair Onderwijs die voor het keuzetraject Lichamelijke Opvoeding kiezen, krijgen nu al les in de nieuwbouwsporthal Parkloods op Spoor Noord. Zo goed als alle praktijklessen L.O. gaan hier door.

CAMPUS SPOOR NOORD - ELLERMANSTRAAT

Het tweede gebouw wordt de uitvalsbasis voor 6 opleidingen van het departement Wetenschap en Techniek:

 • WETENSCHAP EN TECHNIEK
  • Elektronica-ICT
  • Elektromechanica
  • Energiemanagement
  • Grafische en Digitale Media
  • Integrale Veiligheid
  • Vastgoed

De opleidingen Biomedische Laboratoriumtechnologie, Chemie, en Voedings- en Dieetkunde behoren ook tot dit departement, maar blijven gehuisvest op campus Kronenburg.