OVER SPOOR NOORD

Wat nu Park Spoor Noord is, was vroeger een ontoegankelijk spoorwegterrein. De stad Antwerpen besloot om er een nieuwe bestemming aan te geven en maakte er een hedendaags, duurzaam en uitgestrekt stadspark van dat de Damwijk opnieuw verbindt met de binnenstad. Nu, meer dan 10 jaar later, mag het resultaat er zijn. De wijk staat in het teken van ontmoetingen tussen verschillende culturen en generaties.

Het accent ligt op groen, licht, ruimte, ontspanning, cultuur en sport. Zo is er een heuse BMX- en skatebowl die voor iedereen toegankelijk is en werd er fors geïnvesteerd in de parkloods die ruimte biedt aan een multifunctionele expohal, een buurtsportloods en nieuwbouwsporthal (samen met AP Hogeschool).

Op de kop van Spoor Noord, langs, op, en onder campus Spoor Noord van AP Hogeschool, wordt een parkhelling gebouwd die uitloopt in een parkbrug voor voetgangers en fietsers. De parkhelling vertrekt aan de gebouwen ter hoogte van de Ellermanstraat en het Noorderlaanviaduct en mondt uit in een parkbrug over de Leien. Deze 70 meter lange voetgangers- en fietsersbrug verbindt Park Spoor Noord met het Eilandje. De brug zal aan de kant van het Eilandje naast London Tower rusten en aan de kant van het park op de AP-campus. Ney & Partners ontwierp de brug. Medio 2015 start de Stad met de plaatsing van de brug.

AP Hogeschool, de stad en de Provincie Antwerpen zijn niet de enigen die investeren in Spoor Noord. Denk maar aan de woontorens (lichttoren en parktoren) en aan de ziekenhuisgroep ZNA die een nieuwbouw plant op deze site. Het wordt een state-of-the-art ziekenhuis voor de 21ste eeuw en zal beschikken over o.a. een eigen spoeddienst, intensieve zorg, materniteit, hospitalisatie-afdelingen, dagziekenhuis en polikliniek. Voor onze studenten Verpleegkunde, Vroedkunde en Ergotherapie zullen stageplaatsen dus nooit veraf zijn!

Ook voor de andere departementen bevindt het werkveld zich in de ‘achtertuin’. Zo opent de stad in september 2015 een nieuwe scholencampus in Park Spoor Noord met kleuter- lager en secundair onderwijs. Een uitgelezen stageplek voor onze studenten Onderwijs en Training.

Onze studenten van het departement Wetenschap en Techniek kunnen voor hun stages terecht in de haven van Antwerpen, die aan de voet ligt van hun hogeschool.