CAMPUS ELLERMANSTRAAT

Het tweede gebouw na de kop is dat van de douane ‘Noordster’. Naast dit torengebouw zet de Provincie Antwerpen voor AP Hogeschool een tweede campusgebouw neer. Het ontwerp van architectenbureau Stramien wordt gebouwd door Van Laere en zal een deel van de professionele bacheloropleidingen van het departement Wetenschap en Techniek huisvesten – goed voor 1500 studenten.

Het ontwerp van dit campusgebouw is gestuurd en bepaald door een 3-tal hoofdfuncties met een eigen karakter en noden: publieke voorzieningen zoals onthaal, secretariaat en cafetaria, labo’s voor hoogtechnologisch onderwijs, en leslokalen en aula’s voor studie en ontmoeting.  

Het gelijkvloers van dit campusgebouw is open en bevat de publieke functies. In deze transitruimte wordt de overgang gemaakt tussen stad, straat en hogeschool. Op de eerste verdieping bevinden zich alle labo’s, gegroepeerd rondom de centrale groene patio. Zij vormen het hart van het gebouw. De bovenbouw aan de Ellermanstraat biedt plaats aan de diverse les- en ICT-lokalen, studie- en vergaderruimten. De skeletstructuur biedt op deze verdiepingen de mogelijkheid tot eenvoudige en flexibele invulling van de beschikbare ruimte. In totaal telt het gebouw 13000 m².

De patio van het tweede campusgebouw is meer dan een binnentuin. Het is de centrale ruimte waarrond ontmoeting en gemeenschappelijke functies worden gegroepeerd. Rond de patio is ruimte voor circulatie voorzien die als een spiraal doorheen het gebouw loopt.

Leuk om weten is dat het ontwerp van dit campusgebouw een weerspiegeling zal zijn van de opleidingen die er gegeven worden. Zo worden elektriciteitsleidingen niet verstopt in de ruwbouw, maar zichtbaar verwerkt in de muren. Er wordt ook sterk geïnvesteerd in alternatieve warmte- en energietechnieken zoals Thermal Grid, warmtekrachtkoppeling en thermische panelen. Deze zullen dienen voor elektriciteit- en warmwatervoorziening, maar evengoed als didactisch materiaal voor de studenten.

Nog verderop in het Park Spoor Noord bevindt zich het sluitstuk van campus Spoor Noord: de Sporthal Parkloods waar de studenten Lichamelijke Opvoeding nu al les volgen en sporten.